กาดวิธีชุมชนคูบัว ห่างจากรีสอร์ท 20.4 กิโลเมตร

กาดวิถีชุมชนคูบัว ตั้งอยู่ที่ วัดโขลงสุวรรณคีรี ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี เป็นการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างเครือข่ายการท่องเที่ยว และชุมชนวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการในพื้นที่ ได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของจังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยว ได้เดินทางมาเที่ยวชม เดินกินขันโตก และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนบรรยากาศภายในกาดวิถีชุมชนเมืองโบราณคูบัว เป็นตลาดนัดค้าขายมีการออกร้านค้า จำหน่ายสินค้าของฝาก อาทิ ผ้าจากคูบัว อาหารพื้นบ้าน อาหารคาว ขนมหวานพื้นถิ่น เครื่องดื่มผลไม้ ร้านกาแฟสด และของฝากจากชุมชน ของดี OTOP จังหวัดราชบุรี และของชำร่วยต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการจัดแสดงศิลปะพื้นบ้านของชาวไท-ยวน ให้ได้รับชมคู่กับการรับประทานอาหารขันโตก ที่มีมาตามสมัยโบราณด้วยอาหารคาวพื้นบ้านของชาวไทย-ยวน

วันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 09.00-19.00 น. และการแสดงเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป