ดอนหอยหลอด

เป็นสันดอนตั้งอยู่ปากแม่น้ำแม่กลองในตำบลบางจะเกร็ง ตำบลแหลมใหญ่ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ดอนหอยหลอดนั้นเกิดจากการทับถมกันของ ตะกอนดินปนทรายที่ชาวบ้านเรียกกันว่าทรายขี้เป็ด อาณาบริเวณกว้างประมาณ 3 กิโลเมตร ยาว 5 กิโลเมตร และยื่นออกไปในทะเลยาว 8 กิโลเมตร ในช่วงเวลา น้ำลงที่สันดอนโผล่ขึ้นมาชัดเจน ชาวบ้านแถบนั้น นิยมมาจับหอยหลอดกันที่นี่ โดยใช้ไม้ไผ่เล็กๆ ขนาดก้านถูป ลุ่มปูนขาวแล้วเทลงไปในรู เมื่อหอยหลอด เมาปูนจะโผล่ขึ้นมา โทร. 034-723736 มูลนิธิศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์