พายเรือแคนู

พายเรือแคนูชมวิวคลองบางน้อย ให้บริการฟรี 2 รอบ รอบเช้า 8.00-10.00 น. และรอบเย็น 16.00-18.00 น. บริเวณท่าเรือดำเนินพวา