วัดบางกุ้ง

วัดบางกุ้งตั้งอยู่ที่ ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนฑี เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ วัดนี้มีสิ่งนสนใจ คือ “โบสถ์ปรกโพธิ์” เป็นโบสถ์ที่ปกคลุมทั้งหลังด้วยไม้ 4 ชนิด ได้แก่ ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไกร และต้นกร่าง ภายในประดิษฐานหลวงพ่อนิลมณี หรือ หลวงพ่อดำ ภายในโบสถ์มีภาพ จิตรกรรมเขียนสีสมัยอยุธยาตอนปลาย และภายในบริเวณยังมีสถานที่ประวัติศาสตร์ ที่ไม่ควรพลาด คือ ค่ายบางกุ้งพระบรมรูป สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สระน้ำ โบราณ และอุทยานปลาที่ท่าน้ำหน้าวัด