วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

ตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นวัดที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องจากเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อบ้านแหลม พระพุทธรูปยืน ปางอุ้มบาตร ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพของชาวจังหวัดสมุทรสงคราม และประชาชนทั่วไป เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสงคราม บรรดาพุทธศาสนิกชนพากันมานมัสการตั้งแต่สมัยโบราณ จวบจนทุกวันนี้