ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภีตั้งอยู่ที่ ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีการเลี้ยงไก่ชิงช้าสวรรค์ หนึ่งเดียวในประเทศผู้ริเริ่มคือ นายสุชล สุขกษม โดยใช้เนื้อที่ เพียง 6 เมตร ในการเลี้ยง และยังสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งปัจจุบันมีฐนการเรียนรู้ทั้งหมด 60 ฐาน เช่น
การเลี้ยงกุ้งในตะกร้า, การเลี้ยงปลาในร่องสวน, แก็สชีวภาพ การเลี้ยงกบและปลาดุกในบ่อปูนซีเมนต์, น้ำส้มควันไม้,
ไก่หลุม, เป็ดหลุม และไข่เค็มรสต้มยำ เป็นต้น โทร. 086-1784157 คุณสุชล สุขเกษม