ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน

ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองโดน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นชุมชนที่ได้รับรางวัล Thailand Tourism Awards ประเภทชุมชนดีเด่นด้านการท่องเที่ยว ปี 2550 ซึ่งศูนย์อนุรักษ์ป้ชายเลน คลองโดนเป็นแหล่งเรียนรู้ชมธรรมชาติ รวมทั้งวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้าน ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนให้อาหารลิงแสม ชุมการถีบกระดานเลนเก็บหอยแครง รวมถึงชมฟาร์มหอยแครง ชมฟาร์มหอยแมลงภู่ เล่นสกีกระดานเลนเป็นต้น โทร. 086-1777942, 083-1554141