สระว่ายน้ำ

ระเบียบการใช้สระว่ายน้ำของรีสอร์ท

1. สระว่ายน้ำเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00น. (ไม่มีผู้ดูแลสระว่ายน้ำ)
2. ห้ามบุคคลดังต่อไปนี้ใช้สระว่ายน้ำ
2.1 ผู้ป่วยที่เป็นโรคผิวหนังโรคติดต่อทุกชนิด
2.2 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองดูแล
2.3 ผู้ที่ว่ายน้ำไม่เป็นต้องมีผู้ปกครองดูแล
3. ห้ามสวมรองเท้าเข้าไปในบริเวณอสระว่ายน้ำ
4. ผู้ใช้บริการต้องสวมชุดว่ายน้ำเท่านั้น
5. ชำระล้างร่างกายก่อนลงสระว่ายน้ำทุกครั้ง
6. ห้ามสูบบุหรี่หรือรับประทานอาหารและเครื่องดื่มบริเวณสระว่ายน้ำรวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์
7. ห้ามลงสระว่ายน้ำขณะฝนตกโดยเด็ดขาด
8. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ
9. ห้ามนำแก้วหรือวัสดุสิ่งของที่แตกได้และเป็นอันตรายเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ
10. ห้ามบ้วนน้ำลาย/เสมหะ หรือปัสสวะลงในสระว่ายน้ำ
11. ใช้สระว่ายน้ำด้วยความสุภาพไม่รบกวนลูกค้าท่านอื่น
12. หากเกิดอันตรายและเสียหายใดๆต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการทางรีสอร์ทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น
13.หากผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำทำความเสียหายแก่สระว่ายน้ำและทรัพยสินของทางรีสอร์ทเจตนาหรือไม่ก็ตามจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางรีสอร์ท
14.ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่เข้าพักเท่านั้น