อาสนวิหารแม่พระบังเกิด

ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางนกแขวก เป็นโบสถ์คาทอลิค ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง งดงามอลังการอายุกว่า 100 ปี ใช้ศิลปะแบบโกริคของฝรั่งเศสภายในประดับด้วยกระจกสีสแตนกลาส ซุ้มประตูหน้าต่างแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระมารดาและนักบุญต่างๆและมีรูปปั้นพระเยซูที่สง่างาม เปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. สำหรับวันพุธ-ศุกร์ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น ปิดทุกวันจันทร์-อังคาร เข้าชมโบสถ์ ติดต่อสำนักงาน 034-703219