Stand up paddle board

Stand up paddle board หรือ ซับบอร์ด เป็นบริการฟรีของผู้เข้าพัก ให้บริการฟรี 2 รอบ รอบเช้า 8.00-10.00 น. และรอบเย็น 16.00-18.00 น. บริเวณท่าเรือดำเนินพวา